საკონტაქტო ინფორმაცია

სოფიო შენგელია
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 2 37 77 77 (320)
მობ: (+995) 599 777 104 
ელ-ფოსტა:  sshengelia@cu.edu.ge


ნათია შენგელია
სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 2 37 77 77 (121)
მობ: (+995) 599 88 55 71
ელ-ფოსტა:  nshengelia@cu.edu.ge


ანა ჩალაძე
სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორის ასისტენტი
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 2 37 77 77 (123)  
მობ: (+995) 598 16 20 06​
ელ-ფოსტა:  achaladze@cu.edu.ge


სამაგისტრო პროგრამის ჯგუფი "Facebook"-ზე