დაგეგმილი

2017 წელს დაგეგმილია საერთაშორისო სამეცნიერო სტუდენტური კონფერენციის ,,სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ევროინტეგრაციის პერსპექტივები’’ კონფერენციის ჩატარება.