დასრულებული

შიდა სასკოლო სამეცნიერო კონფერენციები

კავკასიის უნივერსიტეტის სკოლები, უნივერსიტეტის სამეცნიერო დეპარტამენტთან შეთანხმებით 2003 წლიდან, ყოველწლიურად მართავენ შიდა სასკოლო, სამეცნიერო კონფერენციებს.

კონფერენციებში მონაწილეობას იღებენ კავკასიის უნივერსიტეტის სკოლების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტები.

მიზნები:

ა) ქვეყნის განვითარების ორიგინალური იდეებით გამსჭვალული საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომების შერჩევა;

ბ) სამეცნიერო პოტენციალის მქონე ახალგაზრდების წარმოენა.