დაგეგმილი

2017 წელს დაგეგმილია საერთაშორისო სამეცნიერო სტუდენტური კონფერენციის ,,სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ევროინტეგრაციის პერსპექტივები’’- ს ფარგლებში კრებულის გამოცემა.