ნათია ხაბეიშვილი

 

 

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • PSP ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

 

  • კავკასიის უნოვერსიტეტის მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლის კურსის „პიარი ჯანდაცვაში“ მოწვეული ლექტორი

 

კურსის დასახელება:

 

  • საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)