ვახტანგ სურგულაძე

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • კავკასიის უნივერსიტეტის მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლის დეკანი

 

კურსის დასახელება:

 

  • ჰოსპიტალური მენეჯმენტი