ვახტანგ ბერიშვილი

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტის მენეჯერი

 

კურსის დასახელება:

 

  • ფინანსების მართვა