ელენე ჯღარკავა

  სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • კავკასიის უნივერსიტეტის მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი.

 

კურსის დასახელება:

 

  • მარკეტინგის მართვის ეფექტური საშუალებები.