გიორგი მიქანაძე

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • საქართველოს მენეჯერთა ასოციაციის პრეზიდენტი.
  • ასისტენტ-პროფესორი.

 

კურსის დასახელება:

 

  • ეფექტური მენეჯმენტის ძირითადი გამოწვევები.