მიმოხილვა

ტრენინგის მიზანია  ბრენდისა და ბრენდინგის რაობასთან დაკავშირებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მიცემა, ბრენდინგში, მარკეტინგში, PR-სა და გაყიდვების სფეროში წარმატებული კარიერისათვის; სასწავლო კურსის გავლის შედეგად მსმენელი შეძლებს ბრენდის მართვის სისტემებში გარკვევას, ფუნქციისა და კონცეფციის ჩამოყალიბებას, გააცნობიერებს ბრენდის სტრატეგიულ მნიშვნელობას წარმატებული კომპანიის მართვაში.