საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის საფასური:
სრული სასეთიფიკატო პროგრამის ღირებულებაა - 1900 ლარი
შეგიძლიათ გაიაროთ როგორც სრული სასერთიფიკატო პროგრამა, ასევე ცალკეული შემდეგი სასერთიფიკატო კურსები:

1. ფინანსური ანალიზი
პროგნოზირება
ფინანსური მოდელირება ექსელში
ღირებულება - 1050 ლარი

2. ფინანსური ანალიზი
პროგნოზირება
ღირებულება - 950 ლარი

3. ფინანსური მოდელირება ექსელში
ღირებულება - 120 ლარი

4. სავაჭრო ფინანსები
ფაქტორინგი
ღირებულება - 190 ლარი

5. კომპანიის შეფასება
ღირებულება - 190 ლარი

რეგისტრაციის პირობები:

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია
ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, შემდეგ საბანკო რეკვიზიტებზე, ტრენინგის დაწყებამდე მინიმუმ 5 დღით ადრე.