განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 28 იანვარი
  • ხანგრძლივობა: 2,5 თვე
  • დაწყების თარიღი: 15 ოქტომბერი
  • ჩატარების დღე: ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00 სათი