თემატიკა

პროგრამა შედგება შემდეგი მოდულებისგან:

 

მოდული #1. ქართული ბრენდის სასტუმროს განვითარების პერსპექტივა (გამოწვევები, შესაძლებლობები)

 

მოდულის თემატიკა:

 

 • სასტუმროს განვითარების ეტაპები
 • სასტუმროს ისტორია მსოფლიოში და საქართველოში
 • ტურიზმის ინდუსტრია, ზოგადი მიმოხილვა ქართული ბაზრის მაგალითზე
 • სასტუმროს ტიპები
 • საქართველოში არსებული სასტუმროების კლასიფიკაცია
 • ქართული სასტუმროების კონცეფცია
 • სასტუმროს ორგანიზაციული სტრუქტურა
 • სასტუმროს დეპარტამენტების სამუშაო აღწერილობა
 • ადამიანური რესურსები სასტუმრო ბიზნესში
 • სასტუმროს გუნდის შექმნა და მოტივაცია
 • სტუმრის ტიპები სასტუმროში
 • სასტუმროს დაგეგმარება, არქიტექტურა და დიზაინი
 • სასტუმროს ეფექტური მართვა
 • ქართული ბრენდული სასტუმროს წარმატების გასაღები
 • ფრანჩაიზი ქართულ რეალობაში
 • სასტუმროს მარკეტინგი და გაყიდვები
 • ქართული სასტუმროს ბრენდის პოზიციონირება ბაზარზე

 

ტრენერი: ქეთევან ალიმბარაშვილი - სასტუმრო „ლაერტონი“-ს გენერალური დირექტორი და დამოუკიდებელი კონსულტანტი სასტუმროების ბრენდის კონცეფციის შექმნისა და წინა მოსამზადებელი სამუშაოს მიმართულებით.

 

ხანგრძლივობა: 3 საათი (ერთი შეხვედრა)

 

მოდული #2. სასტუმროს მიღება-განთავსების და დაჯავშნის ოპერირება

 

მოდულის მიზანია, მსმენელები გაეცნონ ამ სფეროში დაგროვილ თეორიულ ცოდნას, გაერკვნენ სასტუმროს მენეჯმენტის არსში, ფუნქციებში, მისი შესწავლის მეთოდოლოგიაში.

 

კურსის ფარგლებში განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

 

 • შესავალი სასტუმროს მენეჯმენტში (ისტორიული მიმოხილვა, სასტუმროს კლასიფიკაციის სისტემები, დარგის ზრდის ტენდენციები)
 • განთავსების ინდუსტრიისა და სასტუმრო მომსახურების არსი
 • სასტუმროს ძირითადი სამსახურები და მათი ფუნქციონირების თავისებურებანი
 • სასტუმროთა და სასტუმრო ნომრების საკლასიფიკაციო სისტემები
 • სასტუმროს ფასები და ფასთა პოლიტიკა
 • ნაადრევი ჩამოსვლის და გვიან გაწერის პროცედურები
 • სასტუმროს ორგანიზება და ფრონტ–ოფისი
 • დაჯავშნა(დაჯავშნის მნიშვნელობა მოგზაურთა და სასტუმროსათვის, დაჯავშნის სისტემის მიმოხილვა, წყაროები, სტუმართა მიერ დაჯავშნის პროცედურები)
 • ჯავშნის დასტურის წერილი და მნიშვნელობა
 • სტუმრების რეგისტრაცია (სტუმართან პირველი კონტაქტის მნიშვნელობა, სტუმართა მონაცემების მოკრება, სტუმართა რეგისტრაციის პროცედურა, გამოყოფილი ოთახის რეგისტრაცია)
 • პრობლემური სიტუაციები და მოგვარება
 • სტუმართან ანგარიშსწორება (ფრონტ-ოფისის საერთო ბუღალტრული პრაქტიკა, ანგარიშსწორებისა და საგადამხდელო ფორმები და პროცედურები)
 • სტუმრის გაწერა (სტუმრის გაწერის განსახორციელებლად აუცილებელი პროცედურები, სტუმართა ისტორიები)

 

ტრენერიდავით ჭავჭანიძე - მიღება-განთავსების და დასუფთავების დეპარტამენტების მენეჯერი, სასტუმრო „თბილისი მერიოტი“

 

ხანგრძლივობა: 18 საათი (6 შეხვედრა)

 

მოდული #3 დასუფთავების სამსახური (Housekeeping)

 

 • სასტუმროში დასუფთავების დეპარტამენტის სტრუქტურა და ფუნქციები. დასუფთავების სამსახურის ოპერირების პროცესი

 

ტრენერიოქსანა ხოდინ - დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელი, სასტუმრო „რედისონ ბლუ ივერია“ (ქ. თბილისი)

 

ხანგრძლივობა: 12 საათი (4 შეხვედრა)

 

მოდული #4. ადამიანური რესურსების მართვის ზოგადი კურსი

 

მოდულის თემატიკა:

 

 • HR მენეჯმენტი (კლასიკური და თანამედროვე მიდგომები)
 • HR ბიზნეს პარტნიორი
 • ორგანიზაციული კულტურა, კომუნიკაცია
 • ადამიანური რესურსების დაგეგმვა, მოზიდვა, შერჩევა, ადაპტაცია და შენარჩუნება
 • ადამიანური რესურსების მართვა ორგანიზაციული ცვლილებების დროს
 • კომპენსაციის მოდელები, სამოტივაციო სისტემები, სწავლება და განვითარება

 

ტრენერი: ხათუნა ტუღუში - HR დირექტორის მოადგილე, „აჭარა ჯგუფი“ (სასტუმრო „ჰოლიდეი ინ თბილისი“, 

სასტუმრო „რუმსი ყაზბეგი“, სასტუმრო „რუმსი თბილისი", „ფაბრიკა" ჰოსტელი, სასტუმრო „სტამბა")

 

ხანგრძლივობა: 18 საათი (6 შეხვედრა)

 

მოდული #5. გაყიდვების მენეჯმენტი

 

 • გაყიდვების საფუძვლების შესწავლა, სასტუმრო ინდუსტრიაში მაქსიმალური მოგების მიღების მიზნით

 

მოდულის თემატიკა:

 

 • მარკეტინგის როლი სასტუმროს ბიზნესში
 • პოზიციონირება და ბრენდინგი
 • სასტუმროს მარკეტინგული გეგმა/ბიუჯეტი
 • შიდა მარკეტინგი

 

ტრენერი: მარიამ სეხნიაშვილი - კორპორატიული გაყიდვების კოორდინატორი, „აჭარა ჯგუფი“ (სასტუმრო „ჰოლიდეი ინ თბილისი", სასტუმრო „რუმსი ყაზბეგი", სასტუმრო „რუმსი თბილისი", „ფაბრიკა" ჰოსტელი, სასტუმრო „სტამბა")

 

ხანგრძლივობა: 15 საათი (5 შეხვედრა)

 

მოდული #6. ღონისძიებათა მენეჯმენტი

 

 • დამკვეთის მოთხოვნის გაანალიზება, ღონისძიების დაგეგმვა, ბიუჯეტის და შეთავაზების გაკეთება, ღონისძიების საოპერაციო ნაწილის მართვა 

 

ტრენერი: ნინო პატარიძე - ღონისძიებების მენეჯერი, „აჭარა ჯგუფი“ (სასტუმრო „ჰოლიდეი ინ თბილისი", სასტუმრო „რუმსი ყაზბეგი", სასტუმრო „რუმსი თბილისი", „ფაბრიკა" ჰოსტელი, სასტუმრო „სტამბა")

 

ხანგრძლივობა: 12 საათი (4 შეხვედრა)

 

მოდული #7. სასტუმროს უსაფრთხოება

 

 • უსაფრთხოება როგორც სასტუმროს მომსახურების შემადგენელი ნაწილი. სასტუმროს უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურა და შინაგანაწესი
 • კრიზისული სიტუაციების მართვის გეგმა. კრიზისული სიტუაციები
 • რისკის მენეჯმენტი და შრომის უსაფრთხოება. დანაკარგების თავიდან აცილება და ინციდენტების პრევენცია.

 

ტრენერი: გიორგი წნორიაშვილი უსაფრთხოების დაცვის უფროსი, სასტუმრო „თბილისი მერიოტი“

 

ხანგრძლივობა: 6 საათი (1 შეხვედრა)

 

მოდული #8. კვებისა და სასმელების მენეჯმენტი

 

მოდულის თემატიკა:

 

 • მენიუს შერჩევა ბაზრის მოთხოვნებისა და რესტორნის თემატიკის გათვალისწინებით
 • საკვებისა და სასმელების ღირებულების განსაზღვრა
 • სტანდარტული რეცეპტები
 • ეფექტური კონტროლის სისტემის შემუშავება
 • ფასების დაწესების სტრატეგიები
 • პროდუქტის შესყიდვის, მიღების, შენახვის და მომზადების პროცედურები
 • შრომის ღირებულების განსაზღვრა დარბაზისა და სამზარეულოს პერსონალისთვის
 • ყოველი თვის ბოლოს პროდუქტის ნაშთების აღწერის პროცედურა

 

ტრენერი: ბექა ძნელაძე შესყიდვების მენეჯერი, სასტუმრო „სტამბა“

 

ხანგრძლივობა: 6 საათი (2 შეხვედრა)