განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 6 მაისი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 8 შეხვედრა
  • ჩატარების დღე: ოთხშაბათი
  • ჩატარების დრო: 19:00-დან 22:00-მდე