განრიგი

  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 თვე
  • ჩატარების დღე: სამშაბათი, პარაკევი
  • ჩატარების დრო: 18:30–20:45 საათი