განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 22 მაისი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა
  • ტრენინგის პერიოდულობა: ოთხშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00 -22:00 სთ