განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი 3 დეკემბერი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა
  • ტრენინგის პერიოდულობა: ორშაბათი, ოთხშაბათი პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00 საათი