თემატიკა

 • სანიმუშო ჰიგიენის პრაქტიკა GHP - საწარმოს ინფრასტრუქტურა და სხვა მოთხოვნები - 1*1.5=1,5
 • წარმოების სანიმუშო პრაქტიკა GMP, აუცილებელი ჩანაწერები და პროცედურები - 1*1,5=1,5
 • მიკვლევადობა - 1*1,5=1,5
 • სურსათის უვნებლობის საფრთხეები (მიკრობიოლოგიური, ქიმიური, ფიზიკური) - 2*1,5=3
 • საფრთხის ანალიზის და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა HACCP – 2*1,5=3
 • სექტორების შესაბამისი HACCP (HoReCa, ყველი, ხორცი, თხილი, ფუნთუშეული) - 2*1,5=3
 • სახელმწიფო სისტემა, ეროვნული კანონმდებლობა, ევრორეგულაციები - 2*1,5=3
 • სერტიფიკაცია, აკრედიტაცია, დაკალიბრება, ლაბორატორიები - 1*1,5=1,5
 • საერთაშორისო სტანდარტები და სერტიფიკაციის სქემები - GLOBAL GAP, ISO 22000 – 2*1.5=3
 • ჯგუფური პრეზენტაციები - 1*1,5=1,5
 • საბოლოო გამოცდა 1*1,5

 

ტრენინგზე მოწვეული იქნებიან სტუმრები სურსათის ეროვნული სააგენტოდან და კერძო სექტორიდან. უშუალოდ სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლისგან შეძლებთ მოისმინოთ საკანონმდელო მოთხოვები და სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმები. კერძო ბიზნესის წარმომადგენელი გაგიზიარებთ სირთულეებს და გაუმჯობესებებს, რომლებიც მიიღეს სურსათის უვნებლობის სისტემის დანერგვისას.