განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 20 მაისი 
  • ხანგრძლივობა: 4 კვირა
  • ტრენინგების პერიოდულობა: ორშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00