ტრენერები

 

გიორგი დობორჯგინიძე 

 

სამუშო ადგილი/პოზიცია:

 

  • ლოგისტიკის ასოციაციის თავმჯდომარე

 

კურსის დასახელება:

 

  • ლოგისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი

 

 

გიორგი ერისთავი

 

სამუშო ადგილი/პოზიცია:

 

  • პეპსიკოს დსთ-ს და საქართველოს მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მენეჯერი

 

კურსის დასახელება:

  • ლოგისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი