განრიგი

  • კურსის ხანგრძლივობა: 4 კვირა
  • ტრენინგის პერიოდულობა: კვირაში 2-ჯერ (ორშაბათი ოთხშაბათი)
  • ტრენინგის დრო: 19:00