თემატიკა

პირველადი გადუადებელი დახმარების ერთ დღიანი ტრენინგის ფარგლებში შესწავლილი იქნება შემდგი თემატიკა:

 

  • პირველადი დახმარების მიზანი
  • პირველადი დახმარები პრიორიტეტები
  • გულ-ფილვი რეანიმაცია
  • ტრავმები
  • სისხლდენა, მის გააჩერების მეთოდები
  • შოკი
  • დამწვრობა
  • მოყინვა
  • ანაფილაქსია