განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 26 იანვარი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 5 საათი
  • ჩატარების დრო: 17:00-დან 22:00 საათამდე