თემატიკა

თემატიკა:

 მარკეტინგული ანალიზის ზოგადი პრინციპები

 

 • მთავარი საზომები (KPIs) მარკეტინგულ ანალიტიკაში
 • KPI ურთიერთკავშირი, მნიშვნელობა მარკეტინგული კამპანიების დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ.
 • მომხმარებლების სეგმენტაცია - რა არის მომხმარებლის Lifetime Value?
 • ვებგვერდის/ელექტრონული კომერციის ანალიტიკა
 • Google Analytics
 • Kissmetrics
 • Crazyegg/Hotjar
 • საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის მიმოხილვა
 • საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის მონიტორინგი და ანალიზი
 • სოციალური მედიის ანალიტიკა
  • Facebook post performance analytics
  • Facebook/instagram Advertising analytics
  • Social bakers
 • AdWords analytics
 • Google რეპორტინგის ვიზუალიზაციის ხელსაწყო - Google Data Studio
 • Email მარკეტინგის ანალიზი
 • Google Analytics სერტიფიცირება