მიმოხილვა

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა (CST) და კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრი (CUTC) გთავაზობთ ტრენინგს

,,ელექტრონიკა და ციფრული ტექნოლოგიები“

 

 

I მოდული:

 

ტრენინგის მიზანია: სტუდენტს შეასწავლოს ელექტრონიკის ინჟინერიის პრინციპები, მეთოდები და საშუალებები, რომელთა გამოყენებითაც შესაძლებელი იქნება ელექტრონიკის წინაშე დასმული სხვადასხვა ამოცანის სქემოტექნიკური გადაწყვეტა.

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის  ტექნოლოგიების სკოლის (CST) და კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) ერთობლივ სერტიფიკატს.

 

თემატიკა:

 • ელექტრო დენი, წარმოქმნა, სახეობები: დენი, ძაბვა, სიხშირე. იდუქცია, რეზონანსი, ომი, ფარადეი.
 • ელ. კომპონენტებთან მუშაობის პრინციპი.
 • ელ. კომპონენტები:  ტრანსფორმატორი, წინაღობა, კოდნესატორი, დიოდი, ტრანზისტორი.
 • წინაღობების, კონდენსატორების, დიოდების  პარალელურად და მიმდევრობითი შეერთება, დენის გამართვა, ფილტრაცია ძაბვის სტაბილიზირება.
 • ელ.კომპონენტების გამოყენებით ელექტრონული მოწყობილობების შექმნა.
 • ელ. კომპონენტების ბეჭდურ დაფაზე რჩილვა.
 • პრინციპიალური სქემების წაკითხვა და შედგენა.
 • სატესტო დაფის პროექტირება პირველადი ნიმუში.
 • სატესტო დაფების შედგენა მიკროპროცესორების გამოყენებით.

 

ტრენერი: ზურაბ ბარბაქაძე

 


 

II  მოდული

 

ტრენინგის მიზანია: სტუდენტს შეასწავლოს ელექტრონიკის ინჟინერიის პრინციპები, მეთოდები და საშუალებები, მიკროკონტროლერების პროგრამირება და ელექტროინჟინერიის პროგრამული ინსტრუმენტები, რომელთა გამოყენებითაც შესაძლებელი იქნება ელექტრონიკის წინაშე დასმული სხვადასხვა ამოცანის სქემოტექნიკური გადაწყვეტა და ელექტრონული აპარატურის რეალიზაცია - იდეიდან პროტოტიპამდე.

 

თემატიკა:

 • პრინციპიალური სქემების წაკითხვა და შედგენა.
 • ელ. კომპონენტების ბეჭდურ დაფაზე რჩილვა.
 • ელ.კომპონენტების გამოყენებით ელექტრონული მოწყობილობების შექმნა.
 • სატესტო დაფის პროექტირება პირველადი ნიმუში.
 • სატესტო დაფების შედგენა მიკროპროცესორების გამოყენებით.
 • პრინციპიალური სქემების შედგენა პროგრამა პროგრამა სიმულატორებში.
 • პრინციპიალურისქემის მიხედვით PCB ბეჭდური დაფების შედგენა/დახაზვა.
 • მიკროკონტროლის პროგრამმატრორებთან მუშაობა.
 • CNC როუტერთან მუშაობა.

 

ტრენერი: ზურაბ ბარბაქაძე