საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულება: 490 ლარი.

 

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია

 

ტრენინგის ღირებულების  გადახდა უნდა მოხდეს  ტრენინგის დაწყებამდე არაუგვიანეს  3  კალენდარული დღით ადრე.