მიმოხილვა

კურსის მიზანია მსმენელს შესძინოს/გაუღრმავოს ცოდნა აღნიშნულ საოფისე კომპიუტერულ პროგრამაში, შეასწავლოს პროგრამის სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენება. კურსის გავლის შემდეგ, თქვენ გეცოდინებათ საოფისე პროგრამის უახლესი ფუნქციები. კურსი დაგეხმარებათ მუშაობის პროცესში თქვენს წინაშე დაყენებული კონკრეტული ამოცანების გადაჭრაში.

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის ტექნოლოგოების სკოლის (CST) და კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) ერთობლივ სერტიფიკატს.