საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულება: 360 ლარი.

 

ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, შემდეგ საბანკო რეკვიზიტებზე, ტრენინგის დაწყებამდე მინიმუმ 5 დღით ადრე.

 

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია.