საფასური და რეგისტრაცია


ტრენინგის ღირებულება: 360 ლარი

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია


ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, შემდეგ საბანკო რეკვიზიტებზე, ტრენინგის დაწყებამდე მინიმუმ 5 დღით ადრე.