განრიგი

  • ტრენინგის თარიღი: ივნისი
  • ხანგრძლივობა: 3 კვირა
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00