განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 26 თებერვალი
  • ხანგრძლივობა: 3 კვირა
  • ტრენინგის პერიოდულობა: სამშაბათი, ხუთშაბათი
  • ჩატარების დრო: 19:00-დან 22:00-მდე