პროგრამის განრიგი

 

  • ტრენინგის დასაწყისი: 28 მარტი - 8 აპრილი
  • ჩატარების დრო: 19:00 – 22:00 (საათი)