განრიგი

  • ტრენინგის თარიღი: 30 აპრილი - 4,7,11,14,18,19 მაისი
  • ხანგრძლივობა: 3 კვირა
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00