განრიგი

  • ტრენინგის თარიღი: 15, 20, 22, 27-თებერვალი; 1,2-მარტი
  • ხანგრძლივობა: 3 კვირა
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00