ტრენერი

 

ქეთევან ნადირაძე

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • შპს „სანტე ჯი-ემ-თი პროდუქტები“-ს და შპს „ლაქტალის ჯორჯია“-ს ფინანსური დირექტორი, 
  • ACCA  F2 - მმართველობითი აღრიცხვის ლექტორი ქეთევან ნადირაძე
    საქართველოს ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ასოცირებული წევრი

 

კურსის დასახელება:

 

  • ფინანსური აღრიცხვა და ანალიზი