განრიგი

ტრენინგის დასაწყისი: ოქტომბერი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა

ტრენინგების პერიოდულობა: ორშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი

ჩატარების დრო:  19:00-22:00 (საათი)