განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 5 თებერვალი 
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა
  • ჩატარების დრო: 19:00-დან 22:00-მდე