განრიგი

ტრენინგის დასაწყისი: 20 თებერვალი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა

ტრენინგების პერიოდულობა: სამშაბათი, ხუთშაბათი (19:00-22:00 საათი)

შაბათი (15:00-18:00 საათი)