განრიგი

ტრენინგების პერიოდულობა: სამშაბათი, ხუთშაბათი (19:00-22:00 საათი)

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა