ტრენინგის განრიგი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა

ჩატარების დრო:  19:00-22:00; შაბათი 14:30 (საათი)