განრიგი

ტრენინგის დასაწყისი: 1 მაისი

ტრენინგების პერიოდულობა: სამშაბათი, ხუთშაბათი (19:00-22:00 საათი);

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა