საფასური და რეგისტრაცია

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულება 490 ლარი

ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, ტრენინგის დაწყებამდე მინიმუმ 5 დღით ადრე.