საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის საფასური და რეგისტრაცია:

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულება 690 ლარი.

ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, ტრენინგის დაწყებამდე მინიმუმ 5 დღით ადრე.