განრიგი

პროგრამის ხანგრძლივობა - 5 კვირა (კვირაში 4-ჯერ)

ლექციების დაწყების დრო -  19.00 საათი

ლექციის ადგილი - კავკასიის უნივერსიტეტი