განრიგი

დაწყების თარიღი: 14 მაისი

პროგრამის ხანგრძლივობა: 4 კვირა 

ლექციების დაწყების დრო: 19:00 საათი