განრიგი

ტრენინგის დაწყების თარიღი: 7 ივნისი 

პროგრამის ხანგრძლივობა - 5 კვირა (კვირაში 4-ჯერ)
ლექციების დაწყების დრო - 19.00 საათი
ლექციის ადგილი - კავკასიის უნივერსიტეტი