განრიგი

დაწყების თარიღი: 17 სექტემბერი

პროგრამის ხანგრძლივობა: 4 კვირა 

ლექციების დაწყების დრო: 19:00 საათი