განრიგი

დასაწყისი: 5 თებერვალი
 
პროგრამის ხანგრძლივობა - 4 კვირა (კვირაში 4-ჯერ)

ლექციების დაწყების დრო -  19:00