სასტუმროს მიღება-განთავსების და დაჯავშნის ოპერირება, სტუმართა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (ბათუმი)