განრიგი

ტრენინგის დასაწყისი: 15 მაისი      

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4კვირა
ჩატარების დღე: ოთხშაბათი, შაბათი
ჩატარების დრო: 19:00-22:00 შაბათი (12:00-15:00)