განრიგი

ტრენინგის დასაწყისი: 30 მაისი
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4კვირა
ჩატარების დღე: სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი.
ჩატარების დრო: 19:00-22:00 შაბათი (12:00-15:00)