განრიგი

  • დაწყების თარიღი - ნოემბერი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 3 შეხვედრა (9 საათი)
  • ტრენინგების პერიოდულობა: 6, 7, 8 ოქტომბერი
  • ჩატარების დრო: 19:00-დან 22:00-მდე