მიმოხილვა

ვისთვის არის განკუთვნილი ეს კურსი?

 

კურსი განკუთვნილია ციფრული მარკეტინგისა და სოციალური მედიის სპეციალისტებისთვის, ასევე მარკეტინგის კურსდამთავრებულებისთვის.

 

კურსის გავლის შემდგომ  კურსდამთავრებულები შეძლებენ:

 

  • მიზნობრივი და გაზომვადი სოციალური მედიის მარკეტინგული კამპანიების სტრატეგიის შემუშავებას და დაგეგმვას;
  • ონლაინ ხელსაწყოების ოპტიმალურად გამოყენებას ციფრული მარკეტინგული მიზნების შესრულებისთვის;
  • შედეგების და რეპორტების კითხვას;
  • დამოუკიდებლად განახორციელებენ კამპანიებს  და მოახდენენ სოციალურ მედიაში რეკლამების ოპტიმიზაციას.