განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 10 მარტი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა
  • ტრენინგების პერიოდულობა: ოთხშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00-დან 22:00-მდე