საფასური და რეგისტრაცია

ღირებულება: 490 ლარი.


ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, შემდეგ საბანკო რეკვიზიტებზე, ტრენინგის დაწყებამდე მინიმუმ 5 დღით ადრე.

 

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია.