განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 9 თებერვალი
  • ტრენინგის პერიოდულობა: სამშაბათი , ხუთშაბათი
  • ტრენინგის დრო: 19:00 - 22:00 საათი