განრიგი

ტრენინგის დასაწყისი: 20 მარტი
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 30 საათი
ჩატარების დღე: ოთხშაბათი, პარასკევი
ჩატარების დრო: 19:00-22:00 (საათი)