განრიგი

ტრენინგის დასაწყისი: 3 მაისი
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა
ჩატარების დღე: ოთხშაბათი, პარასკევი
ჩატარების დრო: 19:00-22:00 (საათი)