მიმოხილვა

საბაზისო ცოდნის მიწოდება პროტოკოლის ფუნქციისა და საერთაშორისო პრაქტიკის, თანამედროვე პროტოკოლის ნორმებისა და პროცედურების, საერთაშორისო / ყოველდღიური ეტიკეტის შესახებ.