ტრენინგის საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულება: 550 ლარი

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულების საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს, ტრენინგის დაწყებამდე    5 კალენდარული დღით ადრე.