საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულება: 490 ლარი

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია

საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს მოდულის დაწყებამდე მაქსიმუმ 5 კალენდარული დღით ადრე.