განრიგი

ტრენინგის განრიგი:

ტრენინგის დასაწყისი: 30 მაისი
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა
ჩატარების დღე: სამშაბათი, შაბათი.