საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულება: 99 ლარი

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, ტრენინგის დაწყებამდე მინიმუმ 3 დღით ადრე.