განრიგი

ტრენინგის დასაწყისი: 19 - 24 ივნისი

ჩატარების დრო: დღის ჯგუფი (15:00-18:00 საათი); საღამოს ჯგუფი (19:00-22:00 საათი)