ტრენინგის განრიგი

ტრენინგის დასაწყისი: 18 – 23 აპრილი

ჩატარების დრო: დღის ჯგუფი (15:00-18:00 საათი); საღამოს ჯგუფი (19:00-22:00 საათი)