განრიგი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა

ჩატარების დღე: ორშაბათი, ოთხშაბათი

ჩატარების დრო:  19:00-22:00