მიმოხილვა

ტრენინგის გავლის შემდეგ ადამიანს შეექმნება ნათელი წარმოდგენა ადამიანური რესურსების   სწორი   და   ეფექტური   მართვის   შესახებ.   გაეცნობიან   საუკეთესო პრაქტიკას როგორც საქართველოს, ასევე უცხოეთის ბაზარზე და შეეძლებათ განასხვაონ მართვის სტილი როგორც სხვადასხვა კომპანიებში, ასევე სხვადასხვა ქვეყნებში.

 

ვისთვისაა განკუთვნილი ტრეინინგი: ადამიანური რესურსების მართვის ტრეინინგი განკუთვნილია მათთვის ვისაც აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და არ აქვთ თეორიული ცოდნა ამ მიმართულებით და ასევე მათთვის ვისაც აინტერესებს ეს სფერო და გეგმავს ამ მიმართულებით განვითარებას.

 

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) სერტიფიკატს.

 

 

ტრენერი: ნინო მესაბლიშვილი,  ჰილტონ ბათუმის HR დირექტორი.