განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 19 მაისი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 კვირა
  • ტრენინგების პერიოდულობა: შაბათი
  • ჩატარების დრო: 11:00-16:00 (საათი)