განრიგი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა

ტრენინგების პერიოდულობა: ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი

ჩატარების დრო: 19:00-22:00 საათი