განრიგი

ტრენინგის დასაწყისი: 11 ნოემბერი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 კვირა

ტრენინგების პერიოდულობა: შაბათი

ჩატარების დრო: 12:00-17:00 (საათი)