განრიგი

ტრენინგის დასაწყისი: 18 სექტემბერი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4 კვირა

ტრენინგების პერიოდულობა: ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი

ჩატარების დრო:  19:00-22:00 (საათი)