განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 23 სექტემბერი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 3 კვირა
  • ტრენინგების პერიოდულობა: ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00-დან 22:00-მდე