საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის საფასური და გადახდის წესი

 

ტრენინგის ღირებულება 550 ლარი.

 

საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს  დაწყებამდე არაუგვიანეს  3  კალენდარული დღით ადრე

 

რეგისტრაციის პირობები:

 

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია